راهنمای مشاهده جلسات

اطلاعیه

دوره عضله ساز و اندام ساز خرداد پنجشنبه ۱۰ خرداد آغاز خواهد شد. برای اطلاع از ساعت و زمان برگزاری جلسات به بخش برنامه هفتگی جلسات مراجعه کنید و یا عضو کانال یا گروه دوره شوید و جزییات را از آنجا دنبال کنید.